Summary

Dutch – Please note this event will be held in Dutch

Slimme Data Governance is cruciaal voor overheidsdiensten als onderdeel van hun digitale strategie. Neem deel aan de discussie van vandaag en ontdek hoe openbare diensten het gegevensbeheer en de privacy kunnen verbeteren terwijl ze omgaan met de complexiteit van het toegankelijker maken van gegevens voor wie het recht heeft op inzage.

Een effectieve openbare dienstverlening vereist het gebruik van een geïntegreerd en consistent datamodel. De ondersteunende gegevensarchitectuur moet niet alleen effectiever en flexibel zijn, maar ook verantwoordelijkheid, traceerbaarheid en beheer omvatten.

  • We bespreken hoe een organisatie hun Data Governance kunnen opzetten of verbeteren t.b.v. data kwaliteit, data gebruik en dataprivacy in de context van hun specifieke branche.
  • Hoe zorg je voor de veiligheid van gevoelige informatie, gezien de noodzaak om de beschikbare informatie effectiever te analyseren?
  • De noodzaak van samenwerking tussen overheidsdiensten op het gebied van gegevens vereist afstemming in data modellen, data gebruik en veilige mechanismen voor gegevenstoegang, samenwerking en brede analyse. Maar hoe pak je dit aan als deze gegevens door meerdere instellingen beheerd worden?
    Hoe benader en organiseer je data van verschillende structuur, zodat uw AI-modellen de diversiteit van gegevens effectief kunnen combineren

 

English – Please note this event will be held in Dutch

Smart data governance is crucial for public services as part of their digital strategy. Join the discussion and explore how public services can improve data control and privacy while dealing with the complexity of making data more accessible to whom has a right to know.

To support Public services organisations’ need to benefit from a unified view of all their data, not only the data architecture must be smart but must include responsibility, traceability and governance.

  • Public services will discuss how to set up or improve their data governance for data control and data privacy in in the context of their specific industry?
  • How do you ensure the security of sensitive information, given the need to analyse your information more effectively?
    The need for public services to cooperate on data requires highly secure mechanisms for data-access, collaboration and analysis.
  • How to collect and organize data of any type, source, and structure so your AI models can ingest data from multiple sources, including citizen data, IoT, economics, financial, social data, planning data, and more.

Agenda

Friday 19th March 2021
Friday 19th March
DutchEnglish
09:30Kennismaking en Introductie

Het belang van gegevensbeheer en gegevensuitwisseling voor openbare diensten

Moderation IBM : Peter den Haan, Data and AI Technological Manager
IBM presenter: Bram Havers
Welcome & Introductions

Point of view: Importance of Data governance & Data sharing for public services


Moderation IBM : Peter den Haan,
IBM presenter: Bram Havers
10:00Business TrackSolution TrackBusiness Track

Solution Track
Hoe helpt gegevensbeheer openbare instellingen om te voldoen aan regelgeving en privacy verplichtingen?
Hoe het delen, samenwerken en analyseren van gegevens, die door meerdere instellingen worden beheerd, mogelijk maken?


Spreker: Ron van der Starre, Information Architect
Concepten als data governance en metadata gaan hand in hand. Maar wat houdt dit nu in? Hoe “doe” je dat dan?

Aan de hand van een dataset laten wij u zien wat de toegevoegde waarde hiervan is en hoe je dat opzet in een data catalog. We gaan in op aspecten zoals (business) metadata management, het voordeel van een business glossary, definieren van governance policies gerelateerd aan de dataset, data kwaliteit.


Spreker: Robert Voermans, Technical Specialist Data Governance
How does Data governance help Public institutions comply with regulatory and data privacy obligations?
How to enable sharing, collaboration and analysis of data managed by multiple institutions?


Speaker: Ron van der Starre, Information Architect
The role of a Data catalogue
to ensure trust and compliance across Public services assets.
The role of a data platform to boost productivity of users, remove barriers to collaboration, while insuring data governance


Speaker: Robert Voermans, Technical Specialist Data Governance
10:45Hoe zorg je voor de beveiliging van gevoelige informatie, gezien de behoefte om je informatie effectiever te gebruiken tussen instellingen binnen de aanwezige beleidsmatige kaders. Waar de noodzaak om gegevens te delen en te analyseren mogelijk in strijd is met beveiligings- en toegangsbeperkingen.

Sprekers: Frans van Ette, TNO programmadirecteur AI & voorzitter Data Delen NL AI Coalitie
Bram Havers, IBM Architect voor de Nederlandse overheid
Het belang van data privacy en de bescherming van privacy gevoelige gegevens is voor vele organisaties een prioriteit geworden. Organisaties beginnen data governance en data privacy als een interdisciplinaire inspanning te zien.

Gebruik makend van de dataset van de vorige sessie gaan we dieper in op hoe data governance policies gebruikt kunnen worden om privacygevoelige elementen in die dataset te af te schermen van verschillende type gebruikers zoals een data engineer, een data scientist en een business analyst.

Spreker: Marcel Berkhout, Technical Specialist Hybrid Data management
Sharing data between organizations is of great importance to enable AI-driven innovations. In this session, we discuss the blueprint for a data infrastructure based on interoperability and openness, so that everyone can participate, while safeguarding data sovereignty, security and privacy.

Speakers: Frans van Ette, TNO AI program director & chairman Data Delen NL AI Coalition
Bram Havers, IBM Architect for the Dutch government
Data Privacy, Data Anonymisation and Data masking: How to analyse or share the information needed to conduct business, how to analyse data remotely but securely.

Speaker : Marcel Berkhout, Technical Specialist Hybrid Data management
11:30Session Close
REQUEST AN INVITATION
OR BOOK YOUR PLACE NOW!
Request an invitation Book now

Testimonials